colinskinwear

colinskinwear.nl

Een eerlijke WOZ waarde, hier moet je rekening mee houden 

Als eigenaar van een bepaald type vastgoed is het uiteraard zo dat je in de praktijk altijd wordt geconfronteerd met bepaalde kosten. Zoveel spreekt voor zich. Voor een groot deel van deze kosten geldt dat ze worden bepaald op basis van de zogenaamde WOZ waarde waarvan sprake is. Omwille van deze reden is het van cruciaal belang om te kunnen rekenen op een eerlijke WOZ waarde. In het merendeel van de gevallen is dit uiteraard gewoon perfect het geval. Dit gezegd hebbende wil het in de praktijk ook weleens voorkomen dat er een WOZ waarde wordt bepaald die veel te hoog is gelegen. Waarom dat nu mogelijk een probleem kan zijn, ontdek je hier op deze pagina. 

Wat is een eerlijke WOZ waarde precies? 

In eerste instantie is het natuurlijk van belang om te weten wanneer er nu precies sprake is van een eerlijke WOZ waarde en wanneer vooral niet. Er wordt door de stad of gemeente waarin je woont altijd rekening gehouden met verschillende factoren bij het berekenen van de WOZ waarde. Het gaat hierbij dan meer bepaald om de volgende:

  1. De grootte van het pand waar je eigenaar van bent; 
  2. De ligging waar de woning over beschikt;
  3. Het bouwjaar van het pand in kwestie;
  4. Het soort woning waarvan sprake is; 
  5. De grondoppervlakte waar het perceel over beschikt;

Hoe groter en luxueuzer jouw woning dus met andere woorden mag zijn, des te hoger zullen ook de gerelateerde kosten uitvallen. Dit geldt dan onder meer voor de gemeentebelastingen die worden aangerekend. Wil je kunnen rekenen op een zo laag mogelijke, eerlijke WOZ waarde? In dat geval zal je tot de vaststelling komen dat je daar reeds bij aankoop rekening mee zal moeten houden.

Elk jaar opnieuw een nieuwe WOZ beschikking 

De eerlijke WOZ waarde dient niet één keer, maar wel elk jaar opnieuw te worden bepaald door de gemeente of de stad waarin je woonachtig bent. Veel mensen vinden dit een vreemde vaststelling omdat het gros van de zaken waar rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de WOZ waarde toch uiteraard niet verandert. Dat is inderdaad vrij correct. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er bij het bepalen van deze waarde tevens rekening wordt gehouden met de actuele verkoopprijzen en deze veranderen uiteraard wel in de loop der jaren. Omwille van deze reden dient de WOZ waarde elk jaar opnieuw te worden bepaald. 

Wat wanneer je het niet eens bent met de bepaalde waarde?

In het merendeel van de gevallen spreekt het voor zich dat de stad of gemeente waarin je woonachtig bent een eerlijke WOZ waarde zal bepalen. Dit gezegd hebbende is het ook mogelijk dat je best verbaasd bent wanneer de nieuwe WOZ-beschikking bij je in de bus valt. Het komt dan ook in de praktijk niet zelden voor dat er wel degelijk bepaalde fouten worden gemaakt waardoor er finaal sprake zal zijn van een toch aanzienlijk hogere WOZ waarde. Is dat het geval en ben jij bijgevolg van mening dat er geen sprake is van een echt eerlijke WOZ waarde? In dat geval kan je er nog altijd voor kiezen om bezwaar aan te tekenen tegen de nieuw bepaalde WOZ waarde. Voor WOZ bezwaar ben je bij Bezwaarmaker aan het juiste adres!